Browsing Tag

maja marić

  • #sasvimosobno

    Poezija za slučajne namjernike

    Akrobat Svaki korijen svake dlačice na tijelu vlastitu poznajem jer samoranjavanje nije više u modi pa smo prisiljeni alternativne prakticirati metode sa delikatnim rasponom vidljivih posljedica. Kolika količina boli poželjna je u prihvatljivom traganju…

    10/11/2019